Podmínky souhlasu s obchodním sdělením 

Prostřednictvím tohoto sdělení Vás informujeme o ochraně Vašich práv v souvislosti s Vámi uděleným souhlasem k nabízení zboží a služeb, který jste nám prostřednictvím telefonického kontaktu udělili. 

Pro snazší dostupnost jsou tyto zásady zveřejněny online a adrese: http://formicagroup.cz/marketingovy-souhlas 

Pro případ, že některý z našich operátorů odkázal v průběhu hovoru na zásady obchodního sdělení, souhlas s obchodním sdělením nebo podmínky souhlasu s marketingem anebo obdobný pojem, jsou tím myšleny tyto Podmínky souhlasu s obchodním sdělením. 

Kdo jsme?

Naše společnost FORMICA GROUP s.r.o. se zabývá a podniká v oblasti telemarketingu. Prostřednictvím našich operátorů Vás budeme kontaktovat zpravidla v zastoupení některého z našich klientů, abychom Vám nabídli jeho produkt nebo službu, případně jejich prodloužení, úpravu apod. Při zahájení hovoru Vám operátor vždy představí, z jakého důvodu Vás kontaktujeme. 

Kdy Vás můžeme kontaktovat s obchodní nabídkou? 

V prvé řadě Vás podle stávajících zákonů můžeme kontaktovat, pokud jste nám udělili svůj výslovný souhlas. 

Dále jsme oprávněni kontaktovat Vás v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, při čemž striktně dodržujeme zásady ochrany Vašeho soukromí a související legislativu o ochraně osobních údajů. 

Udělení souhlasu  

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jsme oprávněni shromažďovat od Vás souhlasy k nabízení marketingových služeb a šíření obchodní sdělení.  

 Pokud jste nám souhlas udělili, zpravidla se tak stalo prostřednictvím telefonního hovoru s naším operátorem. 

 Pokud si nejste jisti, zda souhlas byl z Vaší strany udělen, můžete nás samozřejmě kdykoliv kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích a ověřit si, zda jste dříve tento souhlas udělili. 

Odvolání souhlasu 

 Výše uvedený souhlas s obchodními sděleními jste oprávněni kdykoliv odvolat. V takovém případě buď souhlas odvoláte v rámci monitorovaného hovoru s naším operátorem nebo můžete jednoduše odvolání souhlasu doručit na naši emailovou adresu nemarketing@formicagroup.cz 

 Odvolání souhlasu je jednoduché a neúčtujeme za něj žádné poplatky. 

Vyjádření nesouhlasu 

Pokud jste nám dříve neudělili souhlas k obchodním nabídkám, i v takovém případě jsme Vás mohli kontaktovat a nabídky Vám zasílat, a to v souvislosti s Vašimi předchozími projevenými zájmy o nabízené zboží nebo služby. 

Pokud nadále nemáte zájem o jakékoliv kontaktování z naší strany, lze nám toto jednoduchou formou sdělit. Abychom si tuto informaci mohli zaevidovat, sdělte nám, že nesouhlasíte s kontaktováním v rámci monitorovaného hovoru s naším operátorem nebo nám tuto informaci doručte na naši emailovou adresu nemarketing@formicagroup.cz 

Jakým způsobem chráníme Vaše osobní údaje? 

Naše společnost přísně dodržuje veškerou závaznou legislativu v souvislosti s ochranou osobních údajů. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách v sekci Ochrana soukromí. 

Jak nás kontaktovat? 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Podmínek souhlasu s obchodním sdělením nebo otázky týkající se odvolání souhlasu, prosím nebojte se nás kontaktovat prostřednictvím emailu: info@formicagroup.cz, nebo poštou na naší kontaktní adresu: FORMICA Group, s.r.o., Business Center Rosmarin, Dělnická 213/12, 170 00 Praha. 

Změny v Podmínkách souhlasu s obchodním sdělením 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit znění těchto Podmínek souhlasu s obchodním sdělením. Poslední aktualizace proběhla 31. ledna 2022. 

FORMICA GROUP s.r.o.
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČO: 26155231